کارتDual Interface

dual-interface1

متشکل از یک چیپ با قابلیت تماسی و غیر تماسی که به یک آنتن متصل شده است. در حالت تماسی از این نوع کارت می توان به عنوان یک کیف پول الکترونیکی و در حالت غیر تماسی می توان از آن برای پرداخت هزینه هایی مثل هزینه سفر با مترو استفاده کرد
منظور دستیابی به این ضخامت، با توجه به نوع کار و تعداد لایه ها، ضخامت نهایی کارت تعیین می گردد. به عنوان مثال چنانچه یک کارت شامل ۴ لایه باشد، این لایه ها به ترتیب عبارتند از:

لایه های اورلی (۱۰۰میکرون)

شیت چاپ شده رو (۳۰۰ میکرون)

شیت چاپ شده پشت (۳۰۰ میکرون)

لایه ی Underlay (این لایه می تواند شامل نوار مگنت، نوار مگنت و نوار امضاء، هولوگرام، لایه حامل پارامترهای امنیتی و … باشد)(۱۰۰ میکرون)