کارت هوشمندغیرتماسی

contactless-cardدسته دوم کارت‌های هوشمند برخلاف گروه اول نیازی به برقراری تماس با پایانه‌های POS یا ATM نداشته و تنها نزدیکی آن‌ها به ترمینال کارتخوان به برقراری ارتباط و تبادل داده منجر خواهند شد. از جمله نمونه‌های قابل اشاره در این زمینه باید به چیپ‌ست‌های برخی از انواع گذرنامه‌ها و کارت‌ بلیت‌های اتوبوس و مترو اشاره کرد که چند سالی است در بعضی از شهرهای ایران نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.این دسته از کارت‌ها از چیپ‌ست بسیار کوچک‌تری در مقایسه با کارت‌های تماسی برخوردار بوده و با این‌که در آن‌ها برای خواندن اطلاعات نیاز به انرژی یک منبع خارجی است اما برخلاف دسته اول انرژی این کارت‌ها به طریق کاملا متفاوتی از قرارگیری در دستگاه در کارتخوان تامین می‌شود.

این دسته از کارت‌ها از چیپ‌ست بسیار کوچک‌تری در مقایسه با کارت‌های تماسی برخوردار بوده و با این‌که در آن‌ها برای خواندن اطلاعات نیاز به انرژی یک منبع خارجی است اما برخلاف دسته اول انرژی این کارت‌ها به طریق کاملا متفاوتی از قرارگیری در دستگاه در کارتخوان تامین می‌شود.