کارت هایبرید

کارت hybrid

کارت‌های ترکیبی نوع پیشرفته‌ای از کارت‌های هوشمند هستند که هر دو فناوری تماسی و بدون تماس روی یک کارت در آن‌ها استفاده شده است، این نوع از کارت‌ها از کاربرد بسیار محدودی نسبت به دو دسته قبلی برخوردار بوده و در مواردی که یکی از دو فناوری فوق در دسترس نباشند به‌کار گرفته می‌شوند.

نوع دیگری از کارت‌های هیبریدی از ترکیب دو فناوری کارت مغناطیسی و هوشمند تماسی شکل می‌گیرد که این نوع، کاربرد بیشتری نسبت به هیبریدی‌های دسته اول دارد.

 از این نوع کارت ‌ها برای ساخت کارت ‌های چند منظوره استفاده می شود. در این کارت ها ارتباطی بین آنتن و چیپ نصب شده بر روی کارت وجود ندارد و هر یک به طور مستقل فعال هستند. بدین منظور از نوع کارت های Proximity IC Cards استفاده می شود.