افتخارات ودستاوردها

این شرکت مفتخراست که طی ۷ دوره جایزه بهترین و با کیفیت ترین چاپ درزمینه کارت پلاستیکی را از جشنواره صنعت چاپ ایران دریافت نموده است که درادامه لیست آن را مشاهده مینمایید:
۱-برنده سیمرغ زرین هفتمین جشنواره صنعت چاپ ایران ۱۳۸۶
۲- برنده سیمرغ زرین نهمین جشنواره صنعت چاپ ایران ۱۳۸۸
۳- برنده سیمرغ زرین دهمین جشنواره صنعت چاپ ایران۱۳۸۹
۴- برنده سیمرغ زرین یازدهمین جشنواره صعت چاپ ایران ۱۳۹۰
۵-برنده سیمرغ زرین دوازدهمین جشنواره صنعت چاپ ایران ۱۳۹۱
۶- برنده سیمرغ زرین سیزدهمین جشنواره صنعت چاپ ایران ۱۳۹۲
۷- برنده سیمرغ زرین سیزدهمین جشنواره صنعت چاپ ایران ۱۳۹۳

دریافت تندیس زرین نشان سه گانه مدیریت،کیفیت،ومشتری مداری از سازمان استاندارد۱۳۹۳

شایان ذکراست این شرکت دارای گواهینامه مدیریت کیفیت ایزو ۲۰۰۸-۹۰۰۱ ،گواهینامه ایمنی و بهداشت ایزو ۱۸۰۰۰ ،گواهینامه رضایت مندی مشتریان ایزو۱۰۰۰۲ نیز می‎باشد همچنین استانداردهای چاپ از قبیل ISO12647-2 و استانداردهای تولید کارت ازقبیل ایزو ۱۰۳۷۳ و ۱۴۴۴۸ را نیز به صورت درون سازمانی پیاده سازی و اجرا نموده است.