تماس باما

تهران،کیلومتر۱۳اتوبان تهران قم،خروجی ۷۱،جاده واوان،خیابان ایران زمین،خیابان پارس هنر،پلاک ۴ شرکت گلچین رسانه هوشمند
تلفن: ۵۶۵۳۷۴۹۴-۵۶۵۳۷۴۹۵-۵۶۵۳۷۴۹۶-الی۹

تلفکس: ۵۶۵۳۷۴۹۴ داخلی ۶